گل محمدی

گل محمدی یا گل سرخ

گل محمدی یکی از گل های پر طرفدار است و بیشتر در کاشان پرورش داده می شود. به دلیل خاصیت های دارویی و درمانی و همچنین معطر بودن آن مورد توجه زیادی واقع شده است.