نخل کنتیا

پرورش و تکثیر نخل کنتیا

تکثیر نخل کنتیا نحوه تکثیر نخل کنتیا از طریق کاشت بذر است؛ با این وجود لازم است بدانید بیشتر گیاهانی که در خانه پرورش می‌یابند تولید دانه نمی‌کند و اگر قصد تکثیر این گیاه را دارید باید بذر آن را از مراکز تهیه بذر خریداری کنید. برای کاشت بذر: بذر گیاه را در ماسه نرم …

پرورش و تکثیر نخل کنتیا ادامه »